Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

https://www.kolayyika.com Mesafeli Satış Sözleşmesi
1. TARAFLAR
İşbu Kolayyika.com Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); bilgileri Sözleşme’de belirtilen ŞİRKET’in sağladığı Hizmetler’den faydalanan kişi ("ALICI") ile Merkez Mahallesi Güzelyurt Sokak Pars İş Merkezi No:3 Kat 1 Ofis No: 8 Kağıthane/İstanbul Tel: 0(850) 303 0556 adresinde mukim KOLAY YIKA İnternet ve Teknoloji Ticaret Limited Şirketi ("ŞİRKET") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. ŞİRKET ve ALICI ayrı ayrı "Taraf" ya da beraberce "Taraflar" olarak anılır.

1.1. ŞİRKET BİLGİLERİ
Ünvanı: Kolay Yıka İnt. Hizm. Ltd. Şti.
Adresi: Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm, D:430, 34394 Şişli/İstanbul
Telefon: 0850 303 05 56
Fax: 
E-posta adresi: destek@kolayyika.com

1.2. ALICI BİLGİLERİ
Ünvanı: {Ad_Soyad}
Adresi: {Adres}
Telefon: {Telefon}
Fax: 
E-posta adresi:

2. TANIMLAR
Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

İnternet Sitesi: ŞİRKET’e ait www.kolayyika.com adlı internet sitesini
Uygulama: Kolayyika adı ile Android ve IOS cihazlara ALICI tarafından indirilerek kullanılan her türlü hakkı ve mülkiyeti ŞİRKET’e ait mobil uygulamayı
Hizmet(ler): ŞİRKET tarafından ALICI’ya sunulacak olan hizmetleri
Sipariş: İnternet Sitesi ve Uygulama’da yer alan seçenekler arasından ALICI tarafından seçilen ve ALICI tarafından ifa tarihi ve zamanı belirlenen talimatı

Sözleşme Tarihi: ALICI tarafından elektronik ortamda Sözleşme’nin onaylanarak Hizmetler’e ilişkin ödemenin başarı ile gerçekleştirilmesi neticesinde Sözleşme’nin bağlayıcı hale geldiği tarihi
Hizmet Noktası: ŞİRKET tarafından Hizmetler’in ifası amacıyla yetkilendirilen sağlayıcıyı
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin verilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ
4.1. Hizmetler’in temel özellikleri (türü, miktarı vb.) İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da yer almaktadır. ALICI, İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da Hizmetler’in temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ön bilgileri içeren Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2. İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ŞİRKET tarafından serbestçe güncellenebilir, söz konusu fiyatlar değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4.3. Hizmetler’in tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Açıklaması I Adet I Peşin Fiyatı I Ara Toplam (KDV Dahil)
                                       Toplam

4.4. Hizmetler’in verilmesi sırasında oluşan sevkiyat ve nakliye masrafları ŞİRKET tarafından ödenecektir. Diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.
4.5. Hizmetler’e konu ürünlerin hangi adresten ve kimden teslim alınacağı/hangi adrese ve kime teslim edileceği bilgisi satın alma işlemi sırasında ALICI tarafından belirlenir. Hizmetler’e konu ürünleri teslim edecek ve/veya teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden ŞİRKET sorumlu tutulamaz. ŞİRKET, Hizmetler’e konu ürünleri ALICI’nın seçtiği opsiyona göre 8:30 ila 11:30 arası, 11:30 ila 14:30 arası, 14:30 ila 17:30 arası, 17:30 ila 20:30 arası teslim alır ve teslim eder.

5. ÖDEME

5.1. ALICI, kredi kartı ile ödemeyi gerçekleştirmek için, ayrılmış alana kart numarasını ve son geçerlilik tarihi belirtir. Toplam bedel ALICI’nın bilgilerini bildirdiği karttan tahsil edilecektir.
5.2. ŞİRKET, ALICI’nın bankasının ödemeye izin vermemesi halinde; satın alma işlemini reddetme, Hizmetler’i askıya alma ve iptal etme hakkına sahiptir.
5.3. İnternet Sitesi ve Uygulama, satın alma esnasında ALICI’nın kart bilgilerini gizli ve güvenli bir biçimde girmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. ALICI, kredi kartı ile ödeme yaptığı takdirde, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin ALICI ve ALICI’nın bankası arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetler’in iadesi durumunda; ŞİRKET, ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın bankasının prosedürlerine göre yapılmaktadır.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ŞİRKET, Sözleşme Hizmetler’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre, ayrıca doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, Hizmetler’in ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2. ALICI, Hizmet’e konu ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; deforme olmuş, yıpranmış, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü teslim almayacaktır. ALICI tarafından İnternet Sitesi’nden veya Uygulama’dan onay verilen Hizmet’in gereği gibi ifa edildiği kabul edilecektir.
6.3. ŞİRKET, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Hizmetler’i süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirir. ALICI da Sipariş’in iptal edilmesini ve/veya ifa süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini ŞİRKET’ten talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından Sipariş’in iptal edilmesi halinde iptal edilen Sipariş’e ilişkin tutar ALICI’nın satın almış olduğu bakiyeye 3 (üç) gün içerisinde tekrar eklenir.
6.4. ALICI, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, ŞİRKET’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, ŞİRKET’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.5. İnternet Sitesi’nin üzerinden, ŞİRKET’in kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
7. ÖZEL KOŞULLAR
7.1. ŞİRKET yalnızca İstanbul il sınırları içinde kendi belirlediği ve uygulamasında açıkça belirttiği bölgelerde teslimat yapmaktadır. Hizmetler’e konu ürünler ALICI’nın satın alma sırasında bildirdiği adrese teslim edilir. ALICI’nın teslimat adresinde bulunmaması veya hatalı adres bildirmesi durumunda ŞİRKET’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle, ALICI’nın Hizmetler’e konu ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Hizmetler’e konu ürünün Hizmet Noktası’nda beklemiş olması ve/veya teslim edilememesi nedeniyle Hizmet Noktası tarafından ŞİRKET’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

7.2. Hizmetler en fazla 4 (dört) adet Sipariş’e bölünerek ALICI tarafından kullanılabilir.
7.3. ŞİRKET, ütü hizmetini abiye, gelinlik, nişan elbisesi, palto, kaban ve mont için sunmamaktadır. Ütü hizmeti için her bir Siparişte asgari 6 parça ve üzeri olmalıdır. Ütü hizmeti içeren bir Sipariş’te 6 parçadan az ürün mevcutsa, bu Sipariş ŞİRKET tarafından işleme alınmaz. Yılama hizmeti içeren bir Sipariş’te 5 kilogramdan az ürün mevcutsa, bu Sipariş ŞİRKET tarafından işleme alınmaz.
7.4. ALICI’nın satın aldığı Hizmetler’in içerisinde yer alan paketin tamamını kullanmayarak ücret iadesi talep ettiği hallerde, ücret iadesi en küçük paket fiyatında yer alan birim ücreti üzerinden hesaplanarak kalan tutar iade edilir. Örneğin; Ütü Paketi 2 (40 adet hak) alan bir alıcı söz konusu paket içerisindeki 15 hakkı kullandıktan sonra Sözleşme’yi feshederse, bu 15 hak Ütü Paketi 1 üzerinden kullanılmış gibi hesaplanır ve kalan tutardan mahsup edilerek kullanılmayan 25 hakkın ücreti iade edilir.
7.5. ALICI, Sipariş’e konu ürünlerin teslim alınma saatinden 24 saat öncesine kadar rezervasyon gün ve saatini İnternet Sitesi’nden ve Uygulama’dan ücretsiz olarak değiştirebilir. Teslim alma saatine 24 saatten az kala yapılan iptallerde ücretin tamamı ŞİRKET tarafından hak edilmiş olur ve ALICI’ya iadesi yapılmaz.
7.6. ALICI, Hizmetler’e konu ürünlerin Hizmet Noktası tarafından kendisine teslim edilmesini 2 (iki) iş günü içinde onay veya red bildiriminde bulunmazsa, Hizmetler ifa edilmiş kabul edilir. Bu amaçla, 2 (iki) iş gününün tamamlanmasını takiben, ALICI’nın e-posta hesabına ve/veya telefon numarasına, ŞİRKET tarafından bir hatırlatma mesajı atılacaktır.

7.7. ŞİRKET, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde tüm alıcılar için çeşitli zamanlarda koşulları ŞİRKET tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar yapabilir. Şu kadar ki, ALICI’nın herhangi bir sebeple satın aldığı Hizmetler’i cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde; ŞİRKET tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden düşülür.
7.8. ŞİRKET‘in kullandığı tüm görsel öğeler temsilidir. Ayrıca tüm içerik ve görsel öğelerin tüm telif hakları saklı olup, kısmen veya tamamen kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır.
7.9. ALICI’nın aynı satın alma işlemi sırasında birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.10. ŞİRKET, İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.
7.11. ALICI’nın bankası kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar ALICI’nın bankası inisiyatifindedir. ŞİRKET ALICI’nın bankası tarafından bilgilendirildiği şekilde duyuru yapmaktadır.

8. CAYMA HAKKI
8.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, ALICI henüz ifasına başlanmamış Hizmetler’i Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma haklarını kullanarak herhangi bir sebep göstermeden ve cezai şart ödemeden iade etme hakkını haizdir. Bunun için ekteki form kullanılır.
8.2. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için Sözleşme Tarihi’nden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın alınan Hizmetler’i iade etmek istediğini ŞİRKET‘e bildirmesi gerekmektedir. ŞİRKET, ALICI’nın talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ifasına henüz başlanmamış Hizmetler’e ait bedelin iadesini kabul edip ALICI’ya ödemekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ŞİRKET’e aittir.
8.3. ALICI aldığı hizmetten memnun kalmadığını info@kolayyika.com adresine ve/veya 0(212) 963 18 86 numaralı telefona bildirebilir.
8.4. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’ya gönderilmiş olan e-faturanın saklanması gerekir. İfasına henüz başlanmamış Hizmetler iade edilmek istenildiği takdirde; ALICI’nın e-fatura kopyasını geri göndermesi gerekmektedir. ALICI tarafından imzalı iade faturası gönderilmeksizin ŞİRKET’e iade edilmesi ve/veya faturanın kaybedilmiş olması halinde doğabilecek masraf ve cezalar ALICI’ya ait olacaktır.
8.5. Cayma hakkının kullanılması, Hizmetler’in henüz ifasına başlanmamış olması şartına bağlıdır. Hizmetler’in ifasına başlandığını belirten mesajın ALICI’ya gönderilmesinden sonra cayma hakkı kullanılamaz.

8.6. Cayma hakkının kullanılması halinde;
a. 3. Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,
b. İade formu,
c. ŞİRKET, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.
d. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında ŞİRKET’in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
e. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle ŞİRKET tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYAN ÜRÜNLER VE DURUMLAR

9.1. ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;

a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
i. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
j. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9.2. Cayma hakkının kullanılması, Hizmetler’in henüz ifasına başlanmamış olması şartına bağlıdır. Hizmetler’in ifasına başlandığını belirten mesajın ALICI’ya gönderilmesinden sonra cayma hakkı kullanılamaz.
10. HİZMET(LER)’İN KULLANIM SÜRESİ
10.1. ALICI, Hizmet(ler)’i satın alma işlemi tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kullanmadığı takdirde içeriğindeki tüm haklar kullanılamaz hale gelecektir. Örneğin, 2 Ekim 2019 tarihinde satın alınan bir Hizmet’in son kullanma tarihi 2 Kasım 2019 (dâhil) olacaktır.
10.2. Bu durumda ALICI, kullanılmayan Hizmet(ler)’in bedelinin iadesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET’in, 1 (bir) ay içerisinde kullanılmayan Hizmet(ler)’e isabet eden ücretin iadesini gerçekleştirme yükümlülüğü yoktur.

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
11.1. ALICI ve ŞİRKET, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;
* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile ŞİRKET arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. Kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin ŞİRKET adına yerine getirilmesini sağlamak için ŞİRKET, ŞİRKET iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerdemuhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

11.2. ALICI’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için ŞİRKET tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
11.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde veya Uygulama’da girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, ŞİRKET tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
11.4. ALICI, ŞİRKET’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda ŞİRKET’e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

11.5. İnternet Sitesi’ne ve Uygulama’ya ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; ŞİRKET’in anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları ŞİRKET’e aittir.
11.6. İnternet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden ŞİRKET sorumlu değildir.
11.7. Sözleşme yürürlükteki mevzuatın öngördüğü süreyle saklanacaktır. ALICI, Sözleşme’ye İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden ulaşabilir.
12. DELİL ANLAŞMASI
Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevuzatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail ve/veya SMS aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ŞİRKET’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri’nin, yasal para sınırını aşan durumlarda ise Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmiştir. Başvurular, ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.
14. YÜRÜRLÜK
Sözleşme, İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden ALICI’nın onay vermesi ve Hizmetler’e ilişkin ödemenin başarı ile gerçekleştirilmesini takiben Sözleşme Tarihi’nde yürürlüğe girer.
EKİ: CAYMA HAKKINA İLİŞKİN FORM

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)
Kime: KOLAY YIKA İNTERNET VE TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Merkez Mahallesi Güzelyurt Sokak Pars İş Merkezi No:3 Kat 1 Ofis No: 8 Kağıthane/İstanbul Tel: 0(850) 303 0556
Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
Satın alma tarihi:
Cayma hakkına konu hizmet:
Cayma hakkına konu hizmetin bedeli:
ALICI’nın adı ve soyadı:
ALICI’nın adresi:
ALICI’nın imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)
Tarih: